Kysy niin vastaan!

Ville Toivanen
puh: 044 529 6340
email: toivanen.ville@gmail.com


http://www.keskusta.fi

Share |

Yhtenäinen Joensuu - Sinua varten

Ihmiset, alueet, ympäristö

Joensuu.jpg


Maaseutu ja ruutukaava eivät ole kilpailijoita - yhdessä ne muodostavat vahvan kaupunkiseudun!
Joensuun mahdollisuus on ammentaa elinvoimaa kehittyvästä kaupungista ja elävästä maaseudusta. Joensuussa on mahdollista yrittää tai tehdä työtä niin alkutuotannossa, palveluissa kuin teollisuudessakin. Tulevaisuuden digitaaliset palvelut eivät ole kaupunkikeskukseen sidottuja. Erilaisuus tulee nähdä rikkautena ja huomioida päätöksenteossa. Yhtenäisenä Joensuu on vahva kaupunkiseutu, jossa hajauttaminen luo turvaa ja elinvoimaa. Alueen "kaikki munat eivät ole samassa korissa" vaan monimuotoisuus tuo myös turvallisuutta nopeasti muuttuvassa maailmassa.

Viihtyisä, turvallinen elinympäristö
Ympäristömme on arvokas  - se on tärkeä hyvinvoinnin tuoja joensuulaisille, mutta yhtälailla voisi olla myös mahdollisuus matkailualalle. Puhdas luontomme kiinnostaa ulkomaillakin. Siitä tulee myös huolehtia. Terveellinen ja turvallinen elinympäristö muodostuu niin monimuotoisesta luonnosta kuin puhtaasta sisäilmasta, puhtaasta juomavedestä ja toimivasta infrasta.

Keskeinen on ihminen
Joensuu ei ole mitään ilman hyvinvoivia kuntalaisia. Kaupungin tulee huolehtia peruspalveluista ja luoda mahdollisuudet ihmisille huolehtia omasta hyvinvoinnistaan ja yhteisöllisesti auttaa myös muita. Tunnetko sinä naapurisi? Syrjäytymiselle tulee saada loppu! Yhdessä olemme enemmän! Yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia voidaan tukea mm.  tarjoamalla liikuntapaikkoja, matalan kynnyksen kerhoja ja tekemällä yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Kirjastot ovat tärkeitä kohtaamispaikkoja.  Ja sitten kun omat keinot eivät enää riitä on turvattava mahdollisuus saada apua.

Lapset ovat tulevaisuutemme. Matalan kynnyksen tuki lapsiperheille auttaa selviämään perheitä vaikeissa tilanteissa. Perheiden on saatava apua jo ongelmien alkuvaiheessa eikä vasta kriisissä. Tuntiperusteinen päivähoitomaksu motivoi perheitä pitämään lasta vain tarvittavan määrän päivähoidossa. Peruskoulu terveissä tiloissa on jokaisen lapsen oikeus.

Edullisia opiskelija-asuntoja tarvitaan Joensuussa myös lukio-opiskelijoille. Keskustan lukiot vetävät oppilaita Joensuun seutukunnan alueelta eivätkä kulkuyhteydet mahdollista kaikille käydä lukiota kotoa käsin. Savonlinnasta siirtyvät yliopisto-opiskelijat luovat Joensuun alueelle suuren paineen rakentaa edullisia vuokra-asuntoja.


TEHDÄÄN YHDESSÄ TULEVAISUUDEN JOENSUU