Kysy niin vastaan!

Ville Toivanen
puh: 044 529 6340
email: toivanen.ville@gmail.com


http://www.keskusta.fi

Share |

Toivanen_Ville.jpg 

2166.png

Tekijämies Toivanen kaupunginvaltuustoon!


Haluan olla edistämässä näitä asioita eteenpäin.

Joensuusta vetovoimaisempi kaupunki. Joensuun alue on saatava houkuttelevammaksi kaupungiksi asua.

-      Tonttien markkinointia vahvistettava.
-      Maaseutu alueille huomattavasti isompia tontteja tarjolle.
-      Koko kaupunkia kehitettävä tasaisesti.
-      Lähiliikuntapaikkoja on tulevaisuudessa kehitettävä ja lisättävä.
-      Kulttuurin kehittäminen on yksi tärkeä kaupungin vetovoima tekijä.
-      Tulevaisuudessa vahvasta kuntataloudesta on pidettävä huoli. Veroja ei voida
       korottaa, kuin vasta viimeisenä toimenpiteenä.

Jokainen lapsi ja nuori on tärkeä kaupungille!

-          Jokaiselle lapselle ja nuorelle on tarjottava ilmainen harrastus mahdollisuus.
           Ketään ei jätetä yksin.
-          Jokaisella tulee olla oikeus lähikouluun perusasteen koulutuksessa.
-          Jokaisen lapsen oikeus turvalliseen koulumatkaan, risteysalueiden
           ja vaarallisten tieosuuksien turvallisuutta on parannettava.
-          Toisen asteen opiskelijoille, jotka tulevat kaupungin reunamilta on tarjottava
            soluasunto Ellin kautta, jos heillä ei ole järkevää kulku mahdollisuutta
           kaupungin lukioihin.

Vahvalla ammattikoulutuksella ja korkeakouluilla takaamme yrityksille osaavan työvoiman ja menestysmahdollisuudet.

-          Riverian ja kaupungin on tehtävä tulevaisuudessa parempaa yhteistyötä,
           että nuoret löytävät oikealle alalle suoraan. Tämä lyhentää opiskeluaikoja
           huomattavasti.
-          Ammatillisessa koulutuksessa ammattikoulutuksen linjan vaihtamista on
           helpotettava.
           Kaikilla nuorilla ei välttämättä ole 16-vuotiaana opintosuunta selvillä.
-          Nuorten opinto-ohjaukseen on tulevaisuudessa satsattava huomattavasti                     enemmän.
-          Vahva yliopisto takaa tulevaisuudessa maakunnassa tehtävää tutkimustyötä.

Maakuntakeskus oltava hyvä ja luotettava paikka yrityksille ja elinkeinoelämälle.

-          Lentokentän on säilyttävä Joensuun alueella.
-          Yrityksille oltava paljon hyviä tontteja maakuntakeskuksessa.
-          Kaupungin saavutettavuutta parannettava.
-          Kilpailutuksissa on pyrittävä suosimaan maakunnan alueen yrityksiä,
           sekä elinkeinon harjoittajia. Läheltä pöytään ideologialla.
-          Ilman yrityksiä ei ole työpaikkoja.

Terveyttä läheltä. Siun sote mahdollistaa sen.

-          Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat kaikkien ihmisten lähipalvelu.
-          Siun soten talous on turvattava nyt ja tulevaisuudessa
-          Satsaus koronan tuomiin ongelmiin ja kunnolliseen jälkihoitoon takaavat
            pienemmät kustannukset tulevaisuudessa.

 Sitoudun Joensuun keskustan kunnallisvaali ohjelmaan, joka on erillisellä välilehdellä.

Ole yhteydessä niin tehdään yhdessä parempi Joensuu!

Ville Toivanen
P:0445296340
E: toivanen.ville@gmail.com

 Keskusta-pysty-rgb.jpg